Szanowni Rodzice! Drodzy uczniowie! Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Brzostowska   
środa, 11 marca 2020 13:32

Uprzejmie informuję, że od jutra, tj. od 12 marca do 25 marca 2020 zajęcia w naszej szkole zostają zawieszone. Apeluję, aby unikać w tym czasie wychodzenia z domu.

1.W przypadku uczniów niepełnoletnich, którzy nie mieliby zapewnionej opieki w domu w czwartek i piątek, zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze (prosimy o takich przypadkach informować wychowawców).

2. Zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu.

3. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

4. Od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;


Uczniowie!

1. Pamiętacie o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

2. Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

3. Odpowiedzialnie wykorzystajcie czas zawieszenia zajęć szkole. Przeczytajcie ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych ez nauczycieli;

4. Przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie.


Rodzicu!

1. Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

2. Zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

3. Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

4. Przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

5. Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

6. Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.


Z poważaniem

Agnieszka Brzostowska

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2