Zespół Szkół Nr 2

ul. Kilińskiego 31, 87-400 Golub-Dobrzyń

www.zs-2.pl, sekretariat@zs-2.pl

Tel.: +48 56 683 25 49
Fax: +48 56 683 47 07

Treść strony

Projekt E-Twinning

Projekt E-Twinning - Media Społecznościowe - kulturowa degeneracja / Social Media - Cultural Degeneration

eTwinning to społeczność szkół, uczniów i nauczycieli współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. Biorą w niej udział nauczyciele wszystkich przedmiotów, pracujący z uczniami w wieku 3-19 lat, w tym również bibliotekarze szkolni i pedagodzy, realizując online międzynarodowe projekty edukacyjne. Program istnieje od 2005 i zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli z całej Europy.

Uczniowie naszej szkoły: Maja Bruzdewicz (2 GTE), Bartosz Frankowski (2GTE), Julia Nadolna (3TER), Oliwia Błędowska (3 TER) oraz Klaudia Jasieniecka (3TER)  pod przewodnictwem  nauczyciela mgr. Marzeny Kołodziejskiej biorą udział w międzynarodowym projekcie eTwinning, pt. : Social Media – Cultural Degeneration (Media Społecznościowe – Degeneracja Kulturowa), stworzony przez Makbule Metin, Turcja and Alina Bulgariu, Rumunia.

Era cyfrowa wpływa na punkt widzenia nastolatków. Zwłaszcza Covid -19 wciąga młode osoby do mediów społecznościowych, takich jak: Facebook, Instagram, Tweeter, Snapchat i inne. To oczywiste, że prowadzi to do pewnych niebezpieczeństw, jednym z nich jest kulturowa degeneracja.

Celem projektu jest skupienie się na negatywnych skutkach Social Media i budowanie świadomości społecznej.

CELE

 1. Wyszukiwanie i określanie zalet/wad mediów społecznościowych.
 2. Przeprowadzenie badań nad tym, czym jest kulturowa degeneracja i jakie są jej przyczyny obok, poprawiając krytyczny punkt widzenia.
 3. Budowanie świadomości społecznej o naszej kulturze.
 4. Pomaganie nastolatkom i nauczycielom w efektywnym dostosowaniu technologii do ich edukacji i nauczania poprzez wykorzystanie narzędzi online i web 2.0.

Młodzież z naszej szkoły wspólnie z uczniami ze szkół z Rumunii, Turcji, Tunezji, Albanii, Macedonii oraz Francji wykonują  zadania polegające na stworzeniu logo projektu oraz plakatów uświadamiających zagrożenia płynące z nadużywaniem mediów społecznościowych, a także plakatów związanych z European Cyber Security Month – Europejskim Miesiącem Bezpieczeństwa w Sieci. Używając narzędzia PADLET (https://padlet.com/alinabulgariu/4om1huvapvkfd3ye),  uczniowie wspólnie z nauczycielem odpowiadali na pytania dotyczące mediów społecznościowych, wad i zalet oraz poszukiwali różnych źródeł dotyczących badań i analiz nad tym zagadnieniem. Głównym językiem kontaktowym jest język angielski, dzięki temu uczniowie mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy językowej oraz przełamania własnych lęków i barier w kontaktach międzynarodowych.

Projekt jest w toku i czeka nas jeszcze parę zadań do wykonania. Zakończenie planowane jest w kwietniu 2021 roku.  Na stronie https://twinspace.etwinning.net/117668/home można zapoznać się z efektami i aktualnymi pracami.

 • Maja Bruzdewicz
 • Maja Bruzdewicz
 • Oliwia Błędowska
 • Bartosz Frankowski
 • Bartosz Frankowski
 • Gabriela T - ''Lazar Edeleanu'' High School Navodari,...
 • Klaudia Jasieniecka
 • Klaudia Jasieniecka

WORLD HELLO DAY    -  znany w Polsce jako Dzień Życzliwości i Pozdrowień obchodzony jest 21 listopada.  Jest to dzień pozytywnych emocji i dobrych uczynków. Wspólnie z partnerami projektu Social Media – Cultural Degeneration stworzyliśmy plakaty oraz nagranie video, w którym nauczyciele i uczniowie witają się w narodowym języku.

 • Klaudia Jasieniecka

« wstecz