Zespół Szkół Nr 2

ul. Kilińskiego 31, 87-400 Golub-Dobrzyń

www.zs-2.pl, sekretariat@zs-2.pl

Tel.: +48 56 683 25 49
Fax: +48 56 683 47 07

Treść strony

GRONO PEDAGOGICZNE w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Przedmiot

1.

Becker Krzysztof

Kreacja i produkcja w reklamie
Realizowanie kampanii reklamowej
Projektowanie kampanii reklamowych

2.

Behling-Drozd Ewa Katarzyna

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Zajęcia rewalidacyjne - oligofrenopedagogika

3.

Błaszkiewicz Beata

Organizacja i techniki reklamy
Przekaz w reklamie

4.

Boniecka Katarzyna

Podstawy przedsiębiorczości
Organizacja produkcji rolniczej
Zajęcia praktyczne
KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

5.

Broszniewska Helena

Język angielski

6.

Brzostowska Agnieszka

Język polski
DYREKTOR SZKOŁY

7.

Chojak Małgorzata

Podstawy przedsiębiorczości

8.

Cieciurska Katarzyna

Matematyka

9.

Dąbek Wiesław

Bibliotekarz

10.

Długozima Katarzyna

Matematyka
Fizyka

11.

Dubanowski Piotr

Administracja systemami operacyjnymi
Diagnostyk i naprawa urządzeń
Eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
Kreacja i produkcja w reklamie
Realizowanie kampanii reklamowej
Lokalne systemy baz danych
Programowanie aplikacji
Systemy operacyjne
Urządzenia techniki komputerowej
Witryny i aplikacje internetowe

12.

Gerek Tomasz

Religia

13.

Górska Anna

Język polski
Wiedza o kulturze

14.

Gralik Paulina

Język polski

15.

Gurtowska Dorota

Doradztwo zawodowe
Działalność gospodarcza w branży informatycznej
Ekonomika
Gospodarka zasobami rzeczowymi
Kadry i płace
Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy reklamy
Przekaz w reklamie
Rachunkowość

16.

Jagodzińska Justyna

Biuro rachunkowe
Działalność przedsiębiorstw
Elementy prawa
Gospodarka zasobami rzeczowymi
Rozliczenia finansowe w praktyce
Sprzedaż i gospodarka zasobami rzeczowymi w praktyce

Technika biurowa

17.

Jasieniecki Sławomir

Plastyka

18.

Kaszanek Tomasz

Religia

19.

Kijewska Marta

Język angielski

20.

Kilanowska Ewa

Język niemiecki

21.

Kilińska-Piotrkowska Agnieszka

Język polski
Wiedza o kulturze

22.

Kłos Joanna

Język angielski

23.

Kolenderski Radosław

Eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
Lokalne sieci komputerowe
Lokalne systemy baz danych
Projektowanie i montaż sieci
Sieci komputerowe
Systemy baz danych
Systemy operacyjne
Urządzenia techniki komputerowej
Witryny i aplikacje internetowe

24.

Kołodziejska Marzena

Język angielski
Język rosyjski

25.

Kowalska Agnieszka

Wychowanie fizyczne

26.

Krzykalska Joanna

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wychowanie fizyczne

27.

Lisewska Joanna

Geografia
Historia
Wiedza o społeczeństwie

28.

Łobodziński Marek

Informatyka

29.

Piotrkowski Jakub

Wychowanie fizyczne

30.

Robaczewska Ewelina

Działalność gospodarcza
Działalność gospodarcza w branży informatycznej
Działalność gospodarcza w reklamie
Gospodarka zasobami rzeczowymi
Prace biurowe
Podstawy ekonomii i statystyki
Technika biurowa

31.

Rogalska Klaudia

Język polski

32.

Sęk Bogdan

Fizyka
Informatyka
Matematyka

33.

Skrobiszewska Anna

Biologia
Chemia

34.

Sulkowska Alicja

Biuro rachunkowe
Działalność gospodarcza
Kreacja i produkcja w reklamie
Podstawy ekonomii i statystyki
Projektowanie kampanii reklamowej

35.

Szarpatowski Krzysztof

Język angielski

36.

Szynkiewicz Rafał

Produkcja zwierzęca
Przepisy ruchu drogowego
WICEDYREKTOR  SZKOŁ

37.

Śniegowska Joanna

Informatyka
Podstawy architektury krajobrazu
Pracownia projektowa
Produkcja roślinna
Produkcja zwierzęca
Przepisy ruchu drogowego

38.

Świadek Marcin

Ekonomika w agrobiznesie
Mechanizacja rolnictwa
Podstawy rolnictwa
Produkcja roślinna
Technika w rolnictwie
Zajęcia praktyczne

39.

Świderska Agnieszka

Język angielski

40.

Waszewska Mariola

Zajęcia rewalidacyjne-oligofrenopedagogika

41.

Werner – Dudkiewicz Anna

Zajęcia rozwijające kreatywność

42.

Wichrowski Aleksander

Wychowanie fizyczne

43.

Wiśniewski Szymon

Historia
Historia i społeczeństwo
Wiedza o społeczeństwie

44.

Wołyński Piotr

Historia

45.

Wrzesińska Iwona

Prace w obiektach architektury krajobrazu
Rośliny ozdobne

46.

Wyborska Alicja

Religia

47.

Zielińska Maria

Język rosyjski