Treść strony

0rXr7fwyReWLLJOCoAAAAAElFTkSuQmCC

Erasmus + to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. W ramach programu można uczyć się za granicą, brać udział w zagranicznych zawodowych mobilnościach oraz realizować międzynarodowe projekty edukacyjne. Więcej o programie można dowiedzieć się na stronie https://erasmusplus.org.pl/o-programie.

W marcu 2021 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus + przyznała Zespołowi Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu Akredytację Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akredytacja jest ważna do 31 grudnia 2027 roku. Dzięki temu mogliśmy złożyć wniosek o dofinansowanie zaplanowanych przez nas działań. 2 września 2021 roku Narodowa Agencja Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności rozpatrzyła wnioski i przyznała naszej szkole dofinansowanie w kwocie 12 768 €  na realizację projektu w ramach Akcji 1 Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus +. Przyznane dofinansowanie umożliwi wysłanie kadry do  państw partnerskich na szkolenia odnośnie metod nauczania, wymiany doświadczenia i  tym samym podniesienia kwalifikacji zawodowych. Wyniki konkursu można znaleźć pod adresem https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/09/06/yz3qwf/ka121-vet-wyniki-2021.pdf

W przyszłości planujemy również złożyć wnioski o dofinansowanie  wyjazdów uczniów w celu zdobycia praktycznych doświadczeń zawodowych oraz  umiejętności językowych, odbywając staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego w innym kraju.

 

DOKUMENTY

MALAGA

RIMINI

ERASMUS 2023/2024