Treść strony

"Na początku był chaos..."   

      z którego w 1962 roku powstała Eksperymentalna Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Golubiu-Dobrzyniu. Szkoła zajmowała, po sąsiedzku ze Szkołą Podstawową Nr 2, kilka pomieszczeń w budynku powstałym na początku XX wieku przy ulicy Kilińskiego 31. W 1963 roku, po przeniesieniu się Szkoły Podstawowej Nr 2 do nowej siedziby, przejęto całkowitą kontrolę nad budynkiem.

      W 1976 roku rozpoczął się kolejny etap funkcjonowania szkoły. W tym roku w wyniku reorganizacji systemu oświaty rolniczej Eksperymentalna Szkoła Przysposobienia Rolniczego została przemianowana na Zasadniczą Szkołę Zawodową i weszła w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Gronowie jako filia. W 1979 roku przy Zasadniczej Szkole Rolniczej w Golubiu-Dobrzyniu powstało Wieczorowe Technikum Rolnicze dla Pracujących.

      Taki stan trwał do 1990 roku, gdy decyzją Wojewody Toruńskiego utworzono Zespół Szkół Rolniczych w Golubiu-Dobrzyniu. W skład szkoły weszły: Zasadnicza Szkoła Rolnicza i Wieczorowe Technikum Rolnicze, a od 1995 roku również Liceum Zawodowe o profilu ogólnorolniczym.

      Rok 2002 był wielkim przełomem. Wówczas uchwałą Rady Powiatu powołano do życia Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, składającego się z Technikum Rolniczego, Liceum Zawodowego, Liceum Profilowanego, Wieczorowego Technikum Rolniczego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

      Ba! To nie wszystko. W 2004 roku na potrzeby szkoły zostaje zaadaptowany budynek po Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Kilińskiego10.

      Kolejne lata XXI wieku to okres nieprzerwanego rozwoju szkoły.
 
      W 2007 roku w skład Zespołu Szkół Nr 2 wchodzi Technikum Ekonomiczne, a w 2008 roku Technikum Architektury Krajobrazu.

      Od początku istnienia szkoły zaszczytną funkcję kierownika pełnili: Stanisław Pierzchała, Franciszek Obuchowicz, Idzi Kurpiel oraz Eugeniusz Stefański, który od 1990 roku objął funkcję dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych. Od roku 2007 funkcję dyrektora sprawował Grzegorz Różański. W 2017 roku stanowisko dyrektora przejęła Agnieszka Brzostowska.     Obecnie Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu jest największą szkołą ponadgimnazjalną na terenie Powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Dlatego trwają prace mające na celu doprowadzenie do powstania nowej, na wskroś nowoczesnej siedziby szkoły.