Współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej Drukuj
Wpisany przez Szymon Wiśniewski   
wtorek, 29 października 2019 07:41

Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu nawiązał współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej. W piątek (25.10) w szkole odbyły się pierwsze warsztaty "Zostań Odkrywcą Miejsc Pamięci Narodowej". Przeprowadzili je pracownicy IPN z Łodzi oraz Bydgoszczy.

Na początku uczniowie zapoznali się z pracą Okręgowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa, podstawową terminologią z zakresu pracy na rzecz upamiętnienia, a także przybliżone zostały im wybrane miejsca pamięci narodowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Podczas drugiego etapu uczestnicy warsztatów dyskutowali na tematy związane upamiętnianiem walk i męczeństwa. Uczniowie rozważali m.in. czy wszystkie formy upamiętnień są etycznie dopuszczalne, czy upamiętniane wydarzeń i postaci historycznych ma wpływ na stosunki Polski z innymi krajami, a także czy nowoczesne formy komemoracji lepiej oddziałują na odbiorców niż formy tradycyjne. W rozmowie nie zabrakło ciekawych uwag i spostrzeżeń młodzieży. Wielu uczniów było zdania, iż formy upamiętniania bohaterów i wydarzeń historycznych powinny być stale unowocześniane.

Ostatnią częścią warsztatów była krzyżówka, której pytania nawiązywały do losów państwa polskiego w czasie drugiej wojny światowej.  Jej tematyka nie była przypadkowa. W tym roku obchodziliśmy 80. rocznicę rozpoczęcia tego globalnego konfliktu zbrojnego.

Zadaniem młodzieży jest teraz przygotowanie prezentacji multimedialnych dotyczących Miejsc Pamięci Narodowej w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Zostaną one zaprezentowane pracownikom IPN. Nagrodą za udział w projekcie będzie wycieczka historyczna, która odbędzie się wiosną przyszłego roku.  W projekcie bierze udział klasa IV Technikum Ekonomicznego, pod opieką nauczyciela historii Szymona Wiśniewskiego. Co ciekawe golubska szkoła jest jedyną placówką, spoza województwa łódzkiego, która bierze udział w tym projekcie. 

Wcześniej w szkole odbyły się natomiast lekcję z wykorzystaniem materiałów opracowanych przez IPN dotyczących tzw. "Zbrodni Pomorskiej" z 1939 roku.