Szanowni Rodzice i Nauczyciele! Drodzy Uczniowie! Drukuj
Wpisany przez Dyrektor ZS Nr 2   
wtorek, 24 marca 2020 07:34

Drodzy Uczniowie!

Od najbliższej środy, tj. 25 marca 2020 roku rozpoczynamy kształcenie z wykorzystaniem metod i technik  kształcenia na odległość, do czego przygotowywaliśmy się od kilku dni. Informuję, że  w naszej szkole będzie się ono odbywało przede wszystkim za pomocą dziennika elektronicznego oraz platformy Mircosoft Teams. Z aplikacji można korzystać BEZPŁATNIE na komputerze lub telefonie komórkowym. Wszyscy uczniowie otrzymali już od wychowawców instrukcję logowania się na platformę. Nauczyciele będą dla Was przygotowywać i umieszczać na platformie materiały umożliwiające Wam zrozumienie nowych treści nauczania w ramach dotychczasowego planu lekcji. Dotyczy to również uczniów branżowej szkoły I stopnia.  Nie oznacza to jednak, że przez 45 minut musicie siedzieć przed komputerem lub komórką. Wasi nauczyciele będą dla Was przygotowywać  materiały i zadania, a Wy będziecie się uczyć pod ich kierunkiem. Będziecie wykorzystywać też podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, materiały dostępne na platformach edukacyjnych polecanych przez Waszych nauczycieli.  Rozwiązane zadania powinniście odsyłać do swoich nauczycieli drogą elektroniczną lub za pomocą telefonu.

Uczniowie, którzy nie mają możliwości skorzystania z komputera lub telefonu komórkowego mogą odbierać wydrukowane pakiety zadań w sekretariacie szkoły, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora Szkoły oraz  z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.

Za wykonane zadania będzie oceniani zgodnie ze szczegółowymi warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego określonymi w statucie naszej szkoły. Oceny, tak jak dotychczas, będą wpisywane do dziennika elektronicznego.

Zachęcamy Was, tak jak w poprzednich dniach, do korzystania z polecanych przez MEN materiałów w postaci elektronicznej, np.


https://cke.gov.pl/

https://epodreczniki.pl/

https://www.oke.gda.pl/

 - materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii

 - materiałów skazanych przez nauczyciela


Drodzy uczniowie! Po raz kolejny apeluję o odpowiedzialne podejście do sytuacji, w której się znaleźliśmy. Zachęcam Was do kontaktu z Waszymi nauczycielami i wychowawcami oraz zgłaszanie ewentualnych problemów.

Szanowni Rodzice! Proszę Was o zachęcanie młodzieży do samodzielnej pracy i  systematycznego z wychowawcą klasy i nauczycielami. Wszystkie wiadomości będziemy przesyłać do Państwa za pośrednictwem dziennika, a w przypadku osób, które nie mają dostępu do Internetu - telefonicznie. Zapewniam, że każdy uczeń i rodzic będzie miał możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia - szczegółowy harmonogram z informacją o formie i terminach tych konsultacji zostanie przedstawiony w najbliższych dniach.


Z poważaniem

Agnieszka Brzostowska

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2