Zespół Szkół Nr 2

ul. Kilińskiego 31, 87-400 Golub-Dobrzyń

www.zs-2.pl, sekretariat@zs-2.pl

Tel.: +48 56 683 25 49
Fax: +48 56 683 47 07

Treść strony

Artystki na lekcji WOK

Uczniowie drugich i czwartych klas technikum w bieżącym roku szkolnym w ramach lekcji wiedzy o kulturze poszerzają swoje wiadomości na temat sztuki. Aby zachęcić ich do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, do szkoły zaproszone zostały artystki -  Alicja Wysocka i Maria Magdalena Kozłowska. Panie opowiedziały młodzieży, w jaki sposób realizują swoje artystyczne koncepcje, co jest tworzywem ich pracy i jaką drogę przeszły, aby działać we współczesnym świecie sztuki.

            Alicja Wysocka (artystka sztuk wizualnych) zaprezentowała zebranym filmy z Afryki, które powstały podczas realizacji jednego z jej projektów angażujących miejscową społeczność. Dzięki temu młodzież miała okazję poznać problemy najbiedniejszych dzielnic Kenii i zainteresować się działalnością Spółdzielni Ushirika. Młodzi ludzie wykonali również małe makramy.

            Maria Magdalena Kozłowska (aktorka, reżyserka) zaproponowała uczniom warsztaty muzyczne z wykorzystaniem głosu. Swoimi ćwiczeniami zmobilizowała młodzież do eksperymentów dźwiękowych.

            Obie artystki zachęcały również uczniów do zaangażowania się w projekt artystyczny, który zrealizowany zostanie we wrześniu w pobliskim Nowogrodzie - „Przesilenie 2020”. Ma on na celu przybliżenie mieszkańcom naszych terenów tematyki słowiańskich legend oraz celebrację przesilenia jesiennego.

            Lekcje z artystkami były ciekawą formą realizacji zagadnień podstawy programowej wiedzy o kulturze, a dla większości uczniów było to pierwsze spotkanie z twórcami kultury wysokiej.

 

                                                                                              Agnieszka Kilińska-Piotrkowska

  • Artystki na lekcji wiedzy o kulturze
    Artystki na lekcji wiedzy o kulturze
  • Artystki na lekcji WOK
    Artystki na lekcji WOK
  • Artystki na lekcji WOK-u
    Artystki na lekcji WOK-u

« wstecz