Treść strony

Nasi nauczyciele w Hiszpanii

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w ramach  Akcji 1 Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus + trzech nauczycieli z naszej szkoły od 7 marca przebywa  w Maladze. Tu w hiszpańskiej  szkole Instituto de Educación Secundaria (IES) La Rosaleda mają możliwość przez dwa tygodnie obserwować pracę nauczycieli  i uczniów, poznawać metody nauczania i wymieniać się doświadczeniami. Wyjazdy tego typu doskonale wpisują się w plan podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, co zapewne wpłynie też korzystnie na poziom wiedzy i umiejętności ich uczniów.

W przyszłości planujemy również złożyć wnioski o dofinansowanie  wyjazdów uczniów  naszej szkoły w celu zdobycia praktycznych doświadczeń zawodowych oraz  umiejętności językowych. Uczestnicy tego programu będą mogli odbywać staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego w innym kraju.

  • Nauczyciele w Hiszpanii
  • Nauczyciele w Maladze

Powrót z Malagi

Trzech nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 w  Golubiu-Dobrzyniu 18 marca 2022r. zakończyło obserwacje w szkole Instituto de Educación Secundaria (IES) La Rosaleda
w Maladze. To właśnie tam przedstawiciele naszej szkolnej społeczności poznawali  hiszpański system nauki i miejscową kulturę. W ostatnim dniu pobytu w Maladze nauczyciele otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

Wkrótce ukaże się obszerniejszy artykuł, w którym uczestnicy podzielą się z nami swoim doświadczeniami. Czekamy z niecierpliwością!

 

Sprawdź naszą gazetkę :)

« wstecz