Treść strony

Studia w ZS2!

Dziś w naszej szkole miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia między Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu a Akademia Jagiellońska! Oznacza to, że już od października w siedzibie naszej szkoły będą odbywały się zajęcia dla studentów tak atrakcyjnych kierunków jak: administracja, informatyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, politologia, polityka publiczna, stosunki międzynarodowe, zarządzanie i przywództwo. Uczelnia oferuje również bardzo atrakcyjny system wsparcia socjalnego dla studentów w trudnej sytuacji materialnej. Dzisiejsze spotkanie to początek, mamy nadzieję, owocnej i długoletniej współpracy. Na uroczystym podpisaniu porozumienia obecni byli: rektor Akademii Jagiellońskiej, prof. dr hab. Grzegorz Górski, dr Andrzej Potoczek, Starosta Powiat Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Danuta Malecka, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Agnieszka Brzostowska oraz wicedyrektor Rafał Szynkiewicz.