Treść strony

„Chmury przeminą, Niebo zostanie"

„Chmury przeminą, Niebo zostanie"

Poezja rozbudza i kształtuje wrażliwość. Tym bardziej cieszy fakt, że od kilku lat w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu nie brakuje uczniów, którzy chętnie biorą udział w konkursach recytatorskich.  

W środę 15 listopada 2023r. troje uczniów (Julia Nowak, Łukasz Jabłoński i Maksymilian Kiebała) pod opieką p. Anny Górskiej wzięło udział w XIX edycji Regionalnego Konkursu Poezji Religijnej „Chmury przeminą, Niebo zostanie", organizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Ks. F. K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu, przy współpracy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu nad Drwęcą i Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.

Konkurs ten niezmiennie ma na celu rozwijanie uzdolnień twórczych, doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji, szczególnie religijnej, oraz upowszechnianie kultury żywego słowa. Poziom konkursu utrzymuje się na wysokim poziomie i dlatego jesteśmy dumni z naszych uczniów. W kategorii szkół ponadpodstawowych III zaszczytne miejsce zajął Maksymilian, który zaprezentował  wiersz Juliana Tuwima, „Czyhanie na Boga”. Wrażenie zrobił również występ Julii, która wybrała wiersz Karola Wojtyły, „Dzieci” oraz Łukasza, który recytował wiersz Ernesta Brylla, „Choćby was opuścili…”.

     Wszystkim biorącym udział gratulujemy i dziękujemy, że godnie reprezentowali naszą szkołę.

  • „Chmury przeminą, Niebo zostanie (2)
  • „Chmury przeminą, Niebo zostanie (3)
  • „Chmury przeminą, Niebo zostanie (4)
  • „Chmury przeminą, Niebo zostanie (1)

« wstecz